en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Ofukovacia pištoľ krátka

Ofukovacia pištoľ krátka
  • Kód produktu: FPK

Ofukovacia pištoľ krátka

 

Určené pre čistenie pracovných plôch a výrobkov v priemysle, remeselníctve a pod.

 

Pracovný tlak Materiál Tryska Pripojenie Médium
10 bar hliník Oceľ vsuvka DN 7,2 stlačený vzduch