en hu de pl
 • Návrh a servis
  hydrauliky hydrauliky
  pneumatiky pneumatiky
  mazania mazania
  Návrh a servis

Reklamácie

 1. Kontakt: Ak máte problém s tovarom zakúpeným v eshope a chcete reklamovať, mali by ste sa najskôr obrátiť priamo na naše obchodné oddelenie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Dôležité je, aby ste mali doklad o kúpe (faktúra, objednávka) k dispozícii, pretože budete potrebovať informácie o produkte a dátumoch nákupu.
 2. Opis problému: Popíšte nám Váš problém s produktom čo najpresnejšie. Môže ísť o chybu, nefunkčnosť, poškodenie či iný problém. Dôležité je, aby ste opísali, čo sa deje, keď produkt používate a aké vznikajú problémy.
 3. Reklamácia v zákonnej lehote: V zmysle legislatívy existuje právo reklamovať tovar počas prvých 6 mesiacov od kúpy za predpokladu, že chyba na produkte existovala už v čase kúpy, pokiaľ predajca nepreukáže inak.
 4. Práva z reklamácie: Ak má tovar chybu, máte niekoľko práv v rámci reklamácie:
 • Oprava: Predajca môže chybu na produkte opraviť, ak je to možné a nespôsobí to nepomerne veľké nevýhody.
 • Výmena: Ak chybu nie je možné jednoducho opraviť, môže byť produkt vymenený za nový rovnaký produkt.
 • Zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy: Ak chybu nie je možné odstrániť a váš produkt je nepoužiteľný alebo jeho hodnota je výrazne znížená, môžete požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar, násaledne požadovať vrátenie peňazí.
 1. Doklady a vrátenie tovaru: V procese dokazovania reklamácie môžeme požiadať o predloženie dokladov o kúpe a môžeme Vás požiadať, aby ste vrátili tovar, ktorý reklamujete, na vlastné náklady. Niekedy môže byť nutné produkt preveriť diagnostikou alebo iným spôsobom na posúdenie chyby.
 2. Priebeh reklamácie: Sme povinný vám odpovedať na reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. To neznamená, že problém musí byť vyriešený do 30 dní, ale že do tejto lehoty by ste mali dostať aspoň odpoveď, či akceptujú reklamáciu, akú formu opravy zvolia a podobne.
 3. Riešenie sporov: Ak považujete riešenie reklamácie za nespokojné, môžete sa obrátiť na príslušný orgán na riešenie sporov. Na Slovensku to môže byť Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná relevantná inštitúcia.