en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou VT - Hadice & Plast s.r.o. a jeho obchodnými partnermi pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu www.vthadiceplast.sk

1.2 Kupujúci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s týmito Podmienkami pred uzatvorením objednávky.

2. Objednávka a Kúpna Zmluva

2.1 Objednávky sú považované za návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

2.2 Ceny tovaru uvedené na e-shope sú konečné a neobsahujú daň z pridanej hodnoty (DPH), ak nie je uvedené inak. DPH sa účtuje v súlade so zákonnými predpismi.

3. Dodanie a Doprava

3.1 Dodacie lehoty sa uvádzajú orientačne. Predávajúci sa snaží doručiť tovar v najkratšom možnom čase.

3.2 Náklady na dopravu sa počítajú na základe váhy balíka a miesta doručenia. Podrobnosti nájdete v sekcii Doprava na našom e-shope.

4. Platby

4.1 Platby za objednaný tovar sú možné formou bankového prevodu na účet uvedený Predávajúcim. Tovar bude odoslaný až po obdržaní platby.

4.2 Výnimkou sú Kupujúci, ktorí dosiahnu dohodnutý limit pre zvýhodnené podmienky, a majú nárok na fakturáciu s následnou splatnosťou.

5. Výmena a Vrátenie Tovaru

5.1 Postup výmeny alebo vrátenia tovaru je popísaný v sekcii [Výmena a Vrátenie] na našom e-shope.

6. Ochrana Osobných Údajov

6.1 Spracovanie osobných údajov Kupujúcich je realizované v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov a našou Zásadou Ochrany Osobných Údajov.

7. Záverečné Ustanovenia

7.1 Tieto Podmienky sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúci sú povinní pravidelne si overiť aktuálnu verziu Podmienok.

7.2 Tieto Podmienky sú platné od potvrdenia Vami uskutočnenej objednávky.