en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

T spojka NORMAPLAST TS

T spojka NORMAPLAST TS, tee coupling NORMAPLAST
  • Kód produktu: TS

T spojka NORMAPLAST TS

 

Kod Rozmer1 (mm) Rozmer2 (mm) Rozmer3 (mm) Oznacenie
Code Dimension1 (mm) Dimension2 (mm) Dimension3 (mm) Description
12166 3 3 3 T spojka NORMAPLAST TS3
11175 4 4 4 T spojka NORMAPLAST TS4
12168 5 5 5 T spojka NORMAPLAST TS5
11176 6 6 6 T spojka NORMAPLAST TS6
12169 7 7 7 T spojka NORMAPLAST TS7
11177 8 8 8 T spojka NORMAPLAST TS8
11178 10 10 10 T spojka NORMAPLAST TS10
12171 12 12 12 T spojka NORMAPLAST TS12
12172 13 13 13 T spojka NORMAPLAST TS13
12173 14 14 14 T spojka NORMAPLAST TS14
12174 15 15 15 T spojka NORMAPLAST TS15
12175 16 16 16 T spojka NORMAPLAST TS16
12176 19 19 19 T spojka NORMAPLAST TS19
12177 25 25 25 T spojka NORMAPLAST TS25