en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

T redukovana spojka NORMAPLAST TRS

T redukovana spojka NORMAPLAST TRS
  • Kód produktu: TRS

T redukovana spojka NORMAPLAST TRS

 

Kod Rozmer1 (mm) Rozmer2 (mm) Rozmer3 (mm) Oznacenie
Code Dimension1 (mm) Dimension2 (mm) Dimension3 (mm) Description
12178 3 4 3 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS3-4-3
11179 4 6 4 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS4-6-4
11180 6 4 6 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS6-4-6
11181 8 4 8 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS8-4-8
11182 8 6 8 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS8-6-8
12179 8 12 8 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS8-12-8
12180 10 6 10 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS10-6-10
12181 10 8 10 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS10-8-10
12182 10 13 10 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS10-13-10
12183 12 6 12 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS12-6-12
12184 12 8 12 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS12-8-12
12185 12 10 12 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS12-10-12
12186 15 6 15 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS15-6-15
12187 15 8 15 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS15-8-15
12188 18 10 18 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS18-10-18
12189 18 15 18 T redukovana spojka NORMAPLAST TRS18-15-18