en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Hydraulické valce

Hydraulické valce, hydraulický valec, oprava hydraulických valcov
  • Kód produktu: Hydraulickevalce

Hydraulické valce

 

Špecializácia na hydraulické valce väčších rozmerov a neštandardných tvarov.

Realizácia jednočinných hydromotorov /jednostupňových (plunžrových) / viacstupňových (teleskopických). Realizácia dvojčinných hydromotorov jednostupňových (jednostranných, dvojstranných) / viacstupňových (teleskopických).

 

Hydraulické prvky

Návrh hydraulických systémov podľa požiadavky zákazníkov, napríklad :

hydromotory, prevodovky, hydraulické rozvadzače, riadiaca elektronika, ventily tlakové / škrtiace, hydrogenerátory, čerpadlá, hydraulické agregáty ....