en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

6 Hranný olejoznak

V strojárstve je kontrola hladiny oleja a maziva dôležitá z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je zabezpečenie správneho mazania strojových súčiastok, ktoré sú neustále v pohybe a vystavené vysokým teplotám a tlakom. Ak by bola hladina maziva príliš nízka, mohlo by dôjsť k zahriatiu súčiastok a ich poškodeniu. Ďalším dôvodom je prevencia pred opotrebením a skorým opotrebovaním strojových súčiastok. Pri nedostatku maziva by dochádzalo k zvýšenému treniu medzi súčiastkami, čo by postupne viedlo k ich opotrebovaniu a tým aj k zhoršeniu celkovej výkonnosti stroja. Kontrola hladiny oleja a maziva je teda dôležitá nielen pre správne fungovanie stroja, ale aj pre zabezpečenie jeho dlhšej životnosti a lepšej výkonnosti.
  • Kód produktu: 6HRO

6 Hranný olejoznak

 

Kod Zavit Oznacenie
Code Thread Description
15163 G1/2 6 hranný olejoznak G1/2
10685 G3/4 6 hranný olejoznak G3/4
10686 G1 6 hranný olejoznak G1
10687 G1 1/4 6 hranný olejoznak G1 1/4
10688 G1 1/2 6 hranný olejoznak G1 1/2
10689 G2 6 hranný olejoznak G2
10675 M16x1,5 6 hranný olejoznak M16x1,5
10676 M20x1,5 6 hranný olejoznak M20x1,5
10677 M24x1,5 6 hranný olejoznak M24x1,5
10678 M27x1,5 6 hranný olejoznak M27x1,5
10679 M33x1,5 6 hranný olejoznak M33x1,5
10680 M36x1,5 6 hranný olejoznak M36x1,5
10681 M42x1,5 6 hranný olejoznak M42x1,5
10682 M48x1,5 6 hranný olejoznak M48x1,5
10683 M52x1,5 6 hranný olejoznak M52x1,5
10684 M60x2 6 hranný olejoznak M60x2