en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Kruhový olejoznak

V strojárstve je kontrola hladiny oleja a maziva dôležitá z niekoľkých dôvodov. Prvým dôvodom je zabezpečenie správneho mazania strojových súčiastok, ktoré sú neustále v pohybe a vystavené vysokým teplotám a tlakom. Ak by bola hladina maziva príliš nízka, mohlo by dôjsť k zahriatiu súčiastok a ich poškodeniu. Ďalším dôvodom je prevencia pred opotrebením a skorým opotrebovaním strojových súčiastok. Pri nedostatku maziva by dochádzalo k zvýšenému treniu medzi súčiastkami, čo by postupne viedlo k ich opotrebovaniu a tým aj k zhoršeniu celkovej výkonnosti stroja. Kontrola hladiny oleja a maziva je teda dôležitá nielen pre správne fungovanie stroja, ale aj pre zabezpečenie jeho dlhšej životnosti a lepšej výkonnosti.
  • Kód produktu: KHO

Kruhový olejoznak

 

Kod Zavit Oznacenie
Code Thread Description
10690 M22x1,5 Kruhový olejoznak M22x1,5
10691 M24x1,5 Kruhový olejoznak M24x1,5
10692 M36x1,5 Kruhový olejoznak M36x1,5