en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Ochrana hydraulických prvkov

mechanické a tepelné ochrany pre strojove vybavenia   ochrany pre hydraulické valce  ochrany pre hydraulické motory  ochrany pre pohyblíve časti strojných vybavení  ochrana pre akékoľvek diely kde je potrebné chrániť povrch voč
  • Kód produktu: Ochranahydraulickychprvkov

Mechanické a tepelné ochrany

pre STROJOVE VYBAVENIA

 

- Ochrany pre hydraulické valce
- Ochrany pre hydraulické motory
- Ochrany pre pohyblíve časti strojných vybavení
- Ochrana pre akékoľvek diely kde je potrebné chrániť povrch voči vysokým teplotám a cudzím činiteľom

Profily

Kruhový profil

Kruhový profil

 

Štandardný profil používaný pre kolená a obyčajne ide o najlacnejšiu formu ochrany. Vonkajší a vnútorný priemer môže byť rôzne. Rozdiel medzi vonkajším a vnútorným priemerom by malo byť min. 20 mm.

Materiál: podľa Vašej požiadavky resp. podľa potrieb prevádzky

Štvorcový profil

Štvorcový profil

Štvorcoví profil ponúka tvar,ktorý pri rozťahovaní (zmene tvaru) zachovavá stabilný tvar a je vhodný pre dlhovekú ochranu skrutiek.

Materiál: podľa Vašej požiadavky resp. podľa potrieb prevádzky

Šesťhranný profil

Šesťhranný profil

Šesťhranný tvar s kruhovým tvarom vo vnútri ponúka výbornú stálosť tvaru pri zmene tvaru aj napriek tomu že je používaná na veľmi dlhé vzdialenosti a preto je používaný pre dlhé roztiahnutie s minimálnou zmenou stlačeného pomeru.

Materiál: podľa Vašej požiadavky resp. podľa potrieb prevádzky

Osemuhlý profil

Osemuhlý profil

Osemuhlý profily sú používané pre rovanké kritéria ako šesťhranné ale pre dlhšie.

Materiál: podľa Vašej požiadavky resp. podľa potrieb prevádzky

 

Typy ukončenia

Typy ukončenia

Nákres ochrany:

Údaje potrebné pre výrobu

Údaje pre výrobu