en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Nízkotlaková objimka

Nizkotlakova objimka - objimka je vhodna pre hadice TU 40, TU 25, FBE
  • Kód produktu: NTOBJ

Nizkotlakova objimka

 

- objimka je vhodna pre hadice TU 40, TU 25, FBE

 

Kod Pre hadicu (mm) Oznacenie
Code For hose (mm) Description
1004 4,00 Nizkotlakova objimka DN04
1005 6,00 Nizkotlakova objimka DN06
1006 8,00 Nizkotlakova objimka DN08
1007 10,00 Nizkotlakova objimka DN10
1008 13,00 Nizkotlakova objimka DN13
9734 16,00 Nizkotlakova objimka DN16
1009 32,00 Nizkotlakova objimka DN32

 

A - vonkajši rozmer objimky

B - vnutorny rozmer objimky

C - rozmer otvoru na koncovku

OBJIMKA DN4 - A = 13,25mm, B =11,95mm, C=5,35mm 

OBJIMKA DN6 - A=14,50mm, B=13,35mm, C=9,95mm 

OBJIMKA DN8 - A=16,55mm, B=15,40mm, C=10,00mm 

OBJIMKA DN10 - A=18,65mm, B=17,35mm, C=11,90mm

OBJIMKA DN12 - A=21,55mm, B=20,00mm, C=14,40mm 

OBJIMKA DN13 - A=26,15mm, B=25,00mm, C=14,95mm 

OBJIMKA DN16 - A=27,45mm, B=25,95mm, C=17,90mm 

OBJIMKA DN32 - A=46,00mm, B=44,25mm, C=34,45mm