en hu de pl
  • Návrh a servis
    hydrauliky hydrauliky
    pneumatiky pneumatiky
    mazania mazania
    Návrh a servis

Bezpecnost pre hadicove systemy

Bezpečnost pre hadicove systémy
  • Kód produktu: Bezpecnostprehadicove systemy

Bezpečnost pre hadicove systémy

Keď sa hadica odpojí z hadicové systému, môže dôjsť k úrazu resp. k poškodeniu zariadenia a jeho súčasti. Z tohto dôvodu tvorcovia zákonov a asociácia pre prevenciu úrazov a poistenia vyžadujú ochranu merateľnú podľa DIN EN 982, BGR 237, BGI 5100 a direktivý 2006/42 EG (14). Naše bezpečnostné výrobky spĺňajú hore uvedené požiadavky uvedených noriem a ochránia ľudí ako aj zariadenia pred úrazom resp. poškodeniu.

Bezpečnost pre hadicove systémy

 

 Ochranný systém pozostávajúci z jedného kusa: SFVT1

SFVT1 systém ponúka sériu výhod pre zákazníka. Bezpečnostný drôt je možné ponúknuť na požadovanú dĺžku podľa želania zákazníka. Uchytenie môže byť taktiež vyrobené pre rôzne koncovky resp. pre rôzne pracovné uchytenie. Ucelené systémy návrhu minimalizujú poškodenie ako aj predlžujú životnosť hadíc. Systém može byť použitý na už existujúci hadicový systém.

 

 Ochranný systém pozostavajúci z dvoch kusov: SFVT2

Novo vyvinutý bezpečnostný systém pozostáva z dvoch častí a môže byť namontovaný na existujúci systém bez nutnosti rozobratia už existujúcého hadicového systému (obr. 4a - 5a). To znamená, že nie je potrebné vypnutie systému a vyprázdnenie systému. Čas, ktorý nie je potrebný venovať rozobratiu predstavuje značnú úsporu času a tým aj finančných zdrojov.

 

Návod na montáž

 Návod

 

A k o  s y s t é m  p r a c u j e

Ak je natlakovaný hadicový systém odpojený z jeho koncoviek, bezpečnostný systém SFVT1 alebo SFVT2 predchádza voľnému lietaniu a hádzaniu hadice a stabilizuje systém pod pnutím. Z tohto dôvodu dĺžka bezpečnostného drôtu musí byť dostatočne dlhá, aby sa hadicový systém odpojil od koncoviek a zabezpečil bezpečný pokles tlaku.

 

Bezpečnostné uchytenie hadice

Minimálna dĺžka pre uchytenie na oboch stranách hadice (pravá / ľavá)

Rozmer hadice:

Dn06 až 31: 600mm

Dn38 az 51: 700mm

 

Vyvinuté a testované pre hadice podľa nasledovných štandardov:

DIN EN 853, DIN EN 856 DIN EN 857, SAE J517 DIN 2353, SAE J518

 

Deštrukcii odolná hadica

Takto zmontovaná hadica, môže byt aj nazvaná deštrukcii odolná hadica. POZOR: použivajte ochranu TEXT pre dosiahnutie bezpečnej prevádzky